Spotkanie opłatkowe UTW w Kałuszynie - 19 XII 2011r.Autorką zdjęć jest pani Katarzyna Berska.