ADAM DEKARCZYKNAUCZYCIEL, ŻOŁNIERZ
ZAŁOŻYCIEL BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ w WITNICY NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH

Urodził się w 1905 roku we wsi Milew. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Mroczkach, a potem w Kałuszynie.
Następnie ukończył preparandę nauczycielską w Hucie Mińskiej i 5-letnie Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Stanisława Konarskiego w Warszawie. Do wojny pracował w kilku mazowieckich wsiach jako nauczyciel lub kierownik szkoły powszechnej.
W 1930 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. W 1936 roku awansował na porucznika. We wrześniu 1939 roku dowodził kompanią w batalionie zapasowym 71 Pułku Piechoty. Jako dowódca kompanii rusznic przeciwpancernych w 1945 r. przy forsowaniu Nysy został ranny. Po wojnie zamieszkał w Witnicy /pow. gorzowski/. Tam otworzył bibliotekę. Była to pierwsza publicznie dostępna biblioteka w historii miasta, Niemcy prowadzili bowiem jedynie biblioteki szkolne. Pełnił funkcję kierownika do 31 marca 1953 roku. Potem prowadził świetlice zakładowe w Fabryce Mebli i Kaflarni, a następnie w latach 1957 - 1959 kierował Domem Kultury. W 1967 roku przeszedł na rentę. Zawsze był związany z zespołami artystycznymi, śpiewał i tańczył. Wyjeżdżał z zespołami folklorystycznymi na koncerty po Polsce. "Był dobrym duchem witnickiej kultury".