ALINA WŁODARCZYK23 listopada 2012r. odbyło się spotkanie z p. Aliną Włodarczyk - nauczycielką.
Od urodzenia mieszka w Kałuszynie.
Posiada wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki kulturoznawczej oraz wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki pracy. Ponadto ukończyła studia podyplomowe szkolnego doradcy zawodowego, oligofrenopedagogiki oraz zarządzania i kierowania placówką oświatową. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.
Od roku 1991 do 2004 była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.
Społecznie pełniła funkcję radnej i przewodniczącej Rady Miejskiej w Kałuszynie po I wolnych wyborach w 1989 roku.
Dwukrotnie otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty I i II stopnia.
We współpracy z władzami samorządowymi ukończyła budowę sali sportowej oraz przebieralni i sanitariatów przy niej, łącznika z trzema salami lekcyjnymi, biblioteką, pomieszczeniem kuchennym wraz z zapleczem.
Pozyskała nieodpłatnie sprzęt komputerowy na wyposażenie dwóch pracowni informatycznych z projektorem multimedialnym.
Interesuje się sportem, pływa, jeździ na nartach, wędruje po górach. Czyta książki historyczne i biograficzne.