SIOSTRA ANNA MROCZEK
1980 - absolwentka podstawowej szkoły im. B. Prusa w Kałuszynie
1984 - absolwentka Technikum Ogrodniczego w ZSR im. St. Staszica w Miętnem
Od 1987 przynależność do bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów
1989 - mgr inż. Ogrodnictwa, absolwentka SGGW
1992 - mgr teologii, kierunek misjologia - absolwent ATK
1992-94 - katechetka w szkole podstawowej im. S. Żeromskiego w Konstancinie
1994-2008 - katechetka Wileńskiej Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego
2004 - doktor teologii Uniwersytetu Śląskiego
Od 2008 - wice generalna Zgromadzenia Sióstr od Aniołów

Zdjęcia ze spotkania z nie...zwykłym absolwentem naszej szkoły siostrą Anną Mroczek - 18 XII 2012r. - tutaj.