Świąteczny apel podsumowujący konkursy - 22 XII 2009r. (część I)Wigilijny spektakl w wykonaniu uczniów klasy VIcLaureaci konkursu plastycznego klas młodszych na najładniejszą kartkę świątecznąLaureaci konkursu profilatycznego "Wybieram zdrowie. Nałogom mówię NIE."Uczestnicy konkursu profilatycznego "Wybieram zdrowie. Nałogom mówię NIE."