o. STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKITEOLOG, MARIOLOG, FRANCISZKANIN, Ojciec Profesor Doktor habilitowany


Urodził się 3 września 1933r. we wsi Mroczki Małe, pow. miński. - Wybitny polski teolog, ksiądz, franciszkanin. Od 1983 profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się dogmatyką, mariologią, ekumenizmem, franciszkanizmem.
Absolwent Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Do Zakonu Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie wstąpił w roku 1954. W latach 1952-1961 odbywał studia filozoficzno - teologiczne w Gnieźnie, Krakowie i Lublinie. Święcenia kaptańskie przyjął 11 sierpnia 1957r. z rąk ks. abpa Stefana Wyszyńskiego. Obrona doktoratu Ojca Profesora miała miejsce 23.01.1965 roku. W 1983r. uzyskał tytuł profesora w zakresię nauk teologicznych. Członek Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu (1970-1994), Komisji Mieszanej (1974-1994), Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej, powołanej przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską (1974-1984), Podkomisji Dialogu (1977-1996), przewodniczył Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich (1983-1989); członek Komisji Katolicko-Luterańskiej w Polsce. Promotor 55 prac doktorskich i 428 prac magisterskich.
O. Celestyn Napiórkowski był kierownikiem Katedry Mariologii KUL oraz stałym współpracownikiem lnstytutu Ekumenicznego tej uczelni, profesorem teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Obecnie na emeryturze. Jest autorem ponad 700 różnych publikacji, głównie z dziedzin mariologii, ekumenizmu i metodologii teologii oraz franciszkanizmu.
5 października 2006 roku Ojciec Profesor Napiórkowski przyjął w Rzymie nagrodę Pro Ancilla Domini (zwana mariologicznym noblem), za rozwijanie mariologii w dialogu ekumenicznym oraz za wyjaśnianie roli Najświętszej Marii Panny w misterium Chrystusa i Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II. Laudatorem był kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej.
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Ojca Profesora wychodziła poza granice KUL. Wykładał w wielu seminariach duchownych oraz ośrodkach akademickich Europy, a nawet w Kazachstanie i na Syberii. Jako kierownik Instytutu Franciszkańskiego w Łodzi ciągle jeszcze wydaje rocznik Lignum Vitae (dotąd 11 tomów) i dwie kolekcje wydawnicze: Biblioteka Instytutu Franciszkańskiego (ponad 20 tomów) i Mała Biblioteka lnstytutu Francisżkańskiego (kilkanaście tomików). W imię budzenia i rozwijania teologii Europy Środkowo-Wschodniej O. Napiórkowski zaproponował i koordynuje fora teologów tej części Europy. Pierwsze dwa były w Lublinie, dwa następne na Ukrainie, jedno w Sankt Petersburgu i w Moskwie. Tak Ojciec Profesor okazuje się być, mimo przejścia na emeryturę, ciągle bardzo twórczym teologiem i wspaniałym ambasadorem pojednania, prawdy, pokory i prawdziwej wiary.
Ważniejsze publikacje to:
"Solus Christus. Zbawcze pośrednictwo według Księgi Zgody" (1999), "Z Chrystusem w znakach" (1984), "Spór o Matkę" (1988), "Matka mojego Pana" (1988), "Matka naszego Pana" (1992), "Matka Pana" (1998), "Bóg łaskawy. Nad Współną Deklaracją o usprawiedliwieniu" (2001), "Wierzę w jeden Kościół" (2003), "Ja, Stużebnica Pana: problemy, poszukiwania, perspektywy" (2009).

LINKI DO STRON WWW ZWIĄZANYCH Z OSOBĄ OJCA CELESTYNA NAPIÓRKOWSKIEGO

  • Film o profesorze Stanisławie Celestynie Napiórkowskim OFM
    scenariusz i reżyseria: Anna Swęda; zdjęcia: Łukasz Kaczmarek

  • Laudacja bp Andrzeja Czai w związku z odnowieniem doktoratu o. Napiórkowskiego

  • Odnowienie doktoratu o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego

  • Uroczyste odnowienie doktoratu o. Napiórkowskiego

  • O. Napiórkowski laureatem nagrody Św. Brata Alberta

  • Polscy ekumeniści na Rok Wiary  • Zdjęcia ze spotkania z nie...zwykłym absolwentem naszej szkoły ojcem profesorem Celestynem Napiórkowskim - 23 V 2013r. - tutaj.