Warsztaty charakteryzacji w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie (część III) - 3 XII 2012r.