Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Kałuszynie - 14 X 2011r. (część I)


Autorem zdjęć na stronie jest pani Ewelina Spychała (z wyjątkiem zdjęć 5 - 19).