Podsumowanie zbiórki pieniędzy dla chorego Kamila Dybka - 27 IV 2012r.