Dyrektor szkoły - mgr Marek PachnikZastępca dyrektora szkoły - mgr Agnieszka Wierzbicka