Dyrektor szkoły - mgr Marek Pachnik



Zastępca dyrektora szkoły - mgr Agnieszka Wierzbicka