GAZETKA SZKOLNA


W październiku 2004r. ukazał się pierwszy numer naszej szkolnej gazetki. Początkowo nazwa gazetki brzmiała "Co w szkole piszczy?". Dopiero w listopadzie 2006r. kolejni młodzi redaktorzy zaproponowali zmianę nazwy i logo. W tej chwili wydajemy "Tornister". Jest to miesięcznik uczniów i nauczycieli. Naszym głównym celem jest informować o wszystkim, co się dzieje w szkole. Z gazetką staramy się docierać nie tylko do uczniów i nauczycieli, ale także rodziców i innych przyjaciół szkoły.
W I Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych promujących powiat miński nasza gazetka "Tornister" zdobyła I miejsce. 3 maja 2010r. z rąk starosty mińskiego Pana Antoniego Tarczyńskiego dostaliśmy statuetkę i nagrodę - aparat cyfrowy.
W czerwcu 2009r. otrzymaliśmy tytuł laureata konkursu "Redaktor - Uczeń". Jest to konkurs organizowany przez "Tygodnik Siedlecki" we współpracy z siedlecką delegaturą Kuratorium Oświaty. Warto wspomnieć, że w kolejnych trzech edycjach konkursu (rok szk. 2009/2010; 2010/2011 i 2011/2012) również zdobyliśmy tytuł laureata.
11 VI 2013r. po raz piąty nasza gazetka została wyróżniona w konkursie "Tygodnika Siedleckiego i delegatury Kuratorium Oświaty.
19 X 2012r. w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych "Młodzi Dziennikarze - Papieżowi" (w kategorii: szkoły podstawowe kl. IV - VI) nasza gazetka "Tornister" zdobyła I miejsce.