GDAŃSK 2008

Jeszcze nie przebrzmiały echa 35 Festiwalu Kielce 2008, a już zespół "Kasianiecka" po jednodniowym odpoczynku od 22 do końca lipca wyjechał na warsztaty folklorystyczne do Gdańska.
W Gdańsku codziennie po kilka godzin dzieciaki ćwiczyły na zajęciach (siódme poty wylewając) oberka i polki, aby przygotować się do koncertów dożynkowych i folklorystycznych na miesiąc wrzesień.
Z programem "Suita żniwna" zespół wystąpił:
- na dożynkach w Kałuszynie, gdzie wśród tańców i przyśpiewek ludowych odtańczył etiudę z chlebem do muzyki zespołu polskiego Pani Marii Pomianowskiej;
- Na święcie Chleba (obtańcowując i ośpiewając wieniec dożynkowy złotych kłosów żyta i pszenicy z Olszewie) w Mińsku Mazowieckim.

(Autorką artykułu jest p. Teresa Kowalska)
Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć w fotogalerii.