Goście z Wilna w Kałuszynie - wspólny koncert uczniów z Wilna i z Kałuszyna - 31 V 2007r.


Autorem zdjęć na stronie jest Pan Marian Pełka.