GRZEGORZ KURPIEWSKIP. Grzegorz Kurpiewski urodził się 16.03.1973 roku.
Naszą szkołę - podstawową ukończył w roku szkolnym 1987/1988.
Następnie uczęszczał przez 4 lata do Liceum Lotniczego w Dęblinie.
Również w Dęblinie ukończył Wyższą Szkołę Wojsk Lotniczych.
Pracował w 29 Darłowskiej Eskadrze Lotniczej. Posiada stopień kapitana.
Latał na śmigłowcu MI 14, który służy do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych.
Obecnie p. Grzegorz pracuje w Policji w Szczecinie.
Lata śmigłowcem policyjnym MI-2.