I Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji i Prozy - 3 III 2010r.