IWONA PAWLUKOWSKASzkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Kałuszynie ukończyła w roku 1987.
W latach 1987 - 1991 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim / dzisiaj Liceum im. Macierzy Polskiej/.
W latach 1991 - 1996 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1996, po obronie pracy magisterskiej i uzyskaniu tytułu magistra prawa rozpoczęła 2 - letnią etatową aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, który złożyła we wrześniu 1998 roku.
20 X 1998 rozpoczęła pracę na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim. W toku asesury wykonywała obowiązki sędziego i podlegała ocenie pod kątem przygotowania do zawodu sędziego.
18 I 2001 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała powołanie na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.
Od 1 sierpnia 2005 roku sprawuje funkcję PREZESA SĄDU REJONOWEGO.

Zdjęcia ze spotkania z nie...zwykłym absolwentem naszej szkoły panią Iwoną Pawlukowską - 9 III 2012r. - tutaj.