Małe i duże po Językolandii podróże


5. 25 września odbyły się warsztaty dla dzieci "Nieznane zakątki Językolandii". Uczestnicy pracowali w grupach pod kierunkiem 3 instruktorów nad przekładem tekstów gwarowych na język współczesnej polszczyzny. Wykorzystane zostały teksty, które powstały na warsztatach z etnografem. Lokalny ekspert - p. Jadwiga Kujawa wspomagała dzieci swoją wiedzą z zakresu gwary i pomagała im zrozumieć znaczenie wielu dawnych, nieużywanych już obecnie, wyrazów. Uczniowie pracowali na podstawie tekstów pisanych oraz nagrań. Zadanie nie było łatwe, ale efekt końcowy - zadowalający.

 • Nieznane zakątki Językolandii - spotkanie z ekspertem d/s gwary


 • Nieznane zakątki Językolandii - karty pracy i notatki uczestników warsztatów


 • 4. 20 września miała miejsce druga część warsztatów dla dorosłych "Podróż do świata dźwięku" pod kierunkiem Mariana Pełki, realizatora nagrań, pracownika Domu Kultury w Kałuszynie. Głównym celem spotkania było nagranie audiobooków w oparciu o zredagowane teksty gwarowe. Praca odbywała się w takich samych grupach jak poprzedniego dnia. Na początku wybrano lektorów, następnie praca polegała na przygotowaniu oprawy dźwiękowej z efektami specjalnymi, np. rycząca krowa, pianie koguta. Grupy kolejno nagrywały swoje teksty. Prowadzący warsztaty dokonał korekty dźwiękowej i w ostatecznym brzmieniu słuchowiska znalazły się na płytach CD.
  Oto kilka przykładów:
  I grupa - słuchowisko "Zdarzenie w gospodarstwie", wystąpili: Małgorzata Dzierżanowska, Wiesława Zając, Teresa Kowalska, Andrzej Kopczyński;
  II grupa - "Wesele", wystąpiła: Jadwiga Kujawa;
  III grupa - słuchowisko humorystyczne "Sprzątanie przy kapliczce", wystąpiła: Henryka Gryz;
  IV grupa - "O gwarze kurpiowskiej" ze słowniczkiem gwarowym, wystąpili: Andrzej Kopczyński, Jadwiga Araźna

  3. 19 września odbyły się warsztaty dla seniorów "Podróż w czasie, czyli jak to dawniej na wsi mówiono" prowadzone przez Tadeusza Baraniuka - wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego, etnografa, mieszkańca Płocka. W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu dotyczącego mapy regionalnej Polski oraz cech charakterystycznych dla określonych regionów, takich jak: stroje, zwyczaje, obrzędy. W dalszej części prowadzący skoncentrował się na regionie mazowieckim (Kurpiach, Mazowszu dalszym i bliższym) oraz omówił cech gwary mazowieckiej. Po krótkiej przerwie i poczęstunku uczestnicy w praktyce wykorzystali zdobytą wiedzę. W kilkuosobowych grupach redagowali teksty gwarowe wg własnych pomysłów. Pan Baraniuk służył pomocą zwłaszcza w poprawnym zapisie fonetycznym. Końcowy efekt pracy stanowią przygotowane do nagrań teksty pisane gwarą.

 • "Podróż w czasie, czyli jak to dawniej na wsi mówiono" - spotkanie z etnografem


 • 2. W dniach 9 i 10 września odbyło się zadanie "Terenowa wyprawa po igraszkę językową", czyli gry i zabawy w terenie. Uczestnicy mieli do wykonania 11 zadań językowych: Końcówki, Określenia, Ciasteczko, Metamorfozy, Kalejdoskop, Trzy słowa, Przysłowia - kalambury, Zagadki, Na sportowo, Puzzle, łamańce literowe. Gry i zabawy prowadziły 3 instruktorki. Dokładny opis wszystkich gier i zabaw znajdzie się w wydanej broszurze.
  Najbliższe zadanie to warsztaty dla seniorów prowadzone przez etnografa. Są zaplanowane na następny tydzień, czekamy na określenie konkretnego terminu przez prowadzącego zajęcia.

 • Terenowa wyprawa po igraszkę językową - broszura


 • Terenowa wyprawa po igraszkę językową - gry i zabawy językowe w plenerze dla dzieci (część I)


 • Terenowa wyprawa po igraszkę językową - gry i zabawy językowe w plenerze dla dzieci (część II)


 • Terenowa wyprawa po igraszkę językową - gry i zabawy językowe w plenerze dla dzieci (część III)


 • Terenowa wyprawa po igraszkę językową - gry i zabawy językowe w plenerze dla dzieci (część IV)


 • 1. Promocja projektu trwała od 17 lipca. Została przeprowadzona w formie plakatów, ulotek oraz informacji zamieszczonych na stronach internetowych szkoły podstawowej, urzędu miejskiego, domu kultury. Zostało przygotowanych 10 plakatów i 100 ulotek. Chętni do udziału w projekcie zgłaszali się do końca lipca.
  30 lipca odbyło się wstępne spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu. Zgłosiła się wymagana liczba osób (40 seniorów i 60 dzieci w wieku szkolnym), jednak ze względu na okres urlopowy nie wszyscy mogli uczestniczyć w spotkaniu. Koordynator przedstawił plan działań, uczestnicy otrzymali komplet materiałów piśmienniczych (notes, ołówek, długopis). 4 września odbyło się kolejne spotkanie uczestników i instruktorów z koordynatorem. Podczas tego spotkania szczegółowo omówione zostały zadania, doprecyzowane szczegóły działań oraz terminy. 3 instruktorki wraz z 2 wolontariuszkami opracowały gry i zabawy językowe dla dzieci oraz przygotowały niezbędne rekwizyty.

 • Spotkanie organizacyjne uczestników projektu