Karnawałowa dyskoteka organizowana przez Samorząd Szkolny - 16 I 2013r. (część I)