ZESPÓŁ LUDOWY "KASIANIECKA"


Opiekun - Pani Teresa Kowalska


Zespół Pieśni i Tańca "Kasianiecka" istnieje od 1978r. Działa przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie. Pracuje nad rozmaitymi formami scenicznymi, a bazą jest sztuka ludowa. Zajmując się folklorem opracowuje widowiska obrzędowe i teatralne. Ma w programie tańce różnych regionów Polski: suity lubelska, łowicka, śląskie i podhalańskie oraz tańce narodowe: polonez, krakowiak, kujawiak z oberkiem.
Realizuje programy okolicznościowe, patriotyczne. Od 5 lat realizuje cykl spotkań z kulturą żydowską. W ramach programu "Koncerty na 2 ojczyzny" współpracuje z zaprzyjaźnioną szkołą z Wilna - wyjeżdża corocznie na Litwę.

Osiąga sukcesy na scenach krajowych i międzynarodowych. Z ostatnich lat są to:
- I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu "Uśmiechy Morza" w Balcziku w Rumunii - 28 VI - 5 VII 2009r.

Więcej zdjęć z Bułgarii - tutaj.

- I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym w Odessie - 30 VII - 8 VIII 2010r.

Więcej zdjęć z Ukrainy - tutaj.

- I miejsce na X Międzynarodowym Dziecięcym i Młodzieżowym Festiwalu Piosenki i Tańca "Magia Italiana - 2 - 13 VII 2011r.

Więcej zdjęć z Włoch - tutaj i tutaj.

- I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu LE STRADE DELLA MUSICA w Rzymie - 29 VI - 8 VII 2012r.

Więcej zdjęć z Rzymu - część I, część II, część III i część IV.

- kilkakrotny laureat w kolejnych edycjach Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych;

Więcej zdjęć z obrzędów - tutaj.

- laureat I i II miejsca w Festiwalu Kultury Dziecięcej "Podróże Koziołka Matołka" w Pacanowie;

Więcej zdjęć z Pacanowa - tutaj i tutaj.

- w latach 2007 - 2009 zespół zdobył Brązową, Srebrną i Złotą Jodłę oraz Jodłę Wychowawczą na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.


Więcej zdjęć z Kielc - tutaj (2007), tutaj (2008), tutaj (2009).

Rok szkolny 2013/2014


- ŚWIĘTO CHLEBA w MIŃSKU MAZOWIECKIM
8 września (tydzień po dożynkach w Kałuszynie) Kasianiecka rozpoczynała powiatowe Święto Chleba w Mińsku Mazowieckim organizowane po raz dziewiąty przez tygodnik "Co słychać" i stowarzyszenie Mivena. Cały program poprowadzili nasi członkowie zespołu: Kinga Moczulska i Marcin Patocki. Po południu wystąpiliśmy także wspólnie z zespołem międzypokoleniowym Razem w konkursie "Od ziarenka do bochenka". Otrzymaliśmy nagrodę specjalną.

- Dożynkowe Święto w Kałuszynie
W dniu dożynek 1 IX 2013r. na początek reprezentacja zespołu (Paulina Gryz, Maria Gontarska, Adrianna Ruszkiewicz, Dawid Łukasiak, Martyna Mroczek, Julia Sosińska i Kuba Chabiera) wzięła udział we mszy dziękczynnej - obrzędowo wnosząc swój wieniec do kościoła, następnie poprowadziła korowód dożynkowy na plac , gdzie odbywała się uroczystość.
Nasz program rozpoczęliśmy widowiskiem obrzędowym z zespołem międzypokoleniowym Razem. Oprócz dorosłych wystąpiły w nim: Paulina Gryz, Kinga Moczulska, Ola Kopeć, Julka Sosińska, Kinga Zagórska, Kuba Chabiera i Wiktor Dzierżanowski - gimnazjalista z Siedlec. Potem Kasianiecka zatańczyła uroczyście poloneza i wesoło zaśpiewała i zatańczyła suity tańców łowickich, lubelskich, kurpiowskich, kaszubskich kończąc nowosądecką.

Rok szkolny 2012/2013
- MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL - BUŁGARIA 2013
Po raz kolejny Zespół Pieśni i Tańca Kasianiecka brał udział w konkursie na międzynarodowym festiwalu podczas wakacji. Tym razem reprezentowaliśmy Polskę i region mazowiecki w kategorii folkloru i tańców narodowych. Wytańczyliśmy II miejsce. Jest to sukces szczególny, bo w konkurencyjnym towarzystwie świetnych o wysokim poziomie artystycznym zespołów z Gruzji, Rosji, Ukrainy, Izraela, Bułgarii i wielu innych. Poza statuetką, medalami i dyplomem zespół otrzymał nominację na festiwal do Italii.

- Festyn "Sójka Mazowiecka" w Cegłowie - 11 VIII 2013r.
Mazowiecka Sójka to coroczna impreza w Cegłowie słynąca nie tylko w powiecie, ale i w województwie. Nasz zespół także uczestniczył występując na cegłowskiej scenie z programem folklorystycznym. Zostaliśmy ciepło przyjęci zarówno przez organizatorów, jak i rzęsistymi brawami przez widownię zgromadzoną na stadionie przed sceną.


- Dzień Rodziny - 8 VI 2013r.

Więcej zdjęć z Dnia Rodziny - tutaj.

- V Dzień Kultury Żydowskiej - 29 V 2013r. - Impreza współfinansowana przez Powiat Miński

Więcej zdjęć z Dnia Kultury Żydowskiej - tutaj i tutaj.

- Niedzielne spotkania w parku miejskim w Kałuszynie - 19 V 2013r.

Więcej zdjęć z koncertu - tutaj.

- Charytatywy koncert "Dla Kasi" w Szkole Podstawowej w Mrozach - 14 IV 2013r.

Więcej zdjęć z koncertu - tutaj.

- Ferie "Kasianiecki" w Zakopanem - 3-10 II 2013r

Więcej zdjęć z ferii - tutaj , tutaj i tutaj.

- XXI Finał WOŚP - 13 I 2013r.

Więcej zdjęć z finału - tutaj.

- Wigilia "Kasianiecki" - 19 XII 2012r.

Więcej zdjęć z wigilii - tutaj i tutaj.

- "Kasianiecka" na warsztatach charakteryzacji w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie - 3 XII 2012r.

Więcej zdjęć z warsztatów - tutaj i tutaj.

- 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - program artystyczny "Patriotyzm? Odpowie Ci wiatr" - 11 XI 2012r.

Więcej zdjęć z uroczystości - tutaj i tutaj.

- Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Kałuszynie - 15 X 2012;

Więcej zdjęć z uroczystości - tutaj i tutaj.

- Festyn Folklorystyczny w Podcierniu - 14 X 2012r;

Więcej zdjęć z Podciernia - tutaj .

- "Kasianiecka" na Litwie - 5 - 8 X 2012r.

Więcej zdjęć z Litwy - cz. I , cz. II , cz. III .

- "Purim" na Zamku Królewskim na rozpoczęciu roku edukacyjnego w ramach programu "Bernardo Bellotto - 2 X 2012";
- Festiwal Teatrów Obrzędowych "Chrzest u Piasta";
- Święto Chleba w Mińsku Mazowieckim - 16 IX 2012;
- Dożynki w Kałuszynie - 2 IX 2012;

Więcej zdjęć z dożynek - tutaj i tutaj.

- Międzynarodowy Festiwal LE STRADE DELLA MUSICA w Rzymie - 29 VI - 8 VII 2012r.

Więcej zdjęć z Rzymu - część I, część II, część III i część IV.

Rok 2011/2012

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KASIANIECKA pracuje realizując różne formy sceniczne. Podstawą jest kultura sztuka ludowa w tym tańce, przyśpiewki oraz twórczość plastyczna /wycinanka, rzeźba/, a także widowiska obrzędowe i teatralne. W ramach tych różnych form działalności współpracując z Zamkiem Królewskim zespół realizuje zadania programu Bernardo Bellotto - ambasador kultury już od 5 lat. W tym roku bardzo wiele zadań zespół realizował poprzez uczestnictwo w projektach. KONCERT NA DWIE OJCZYZNY - był to projekt zrealizowany wspólnie z zespołem z Litwy, a sfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - fundusz polsko - litewski. Projekt realizowany był w Wilnie jako integracyjne warsztaty edukacji międzykulturowej. Ze wsparciem Starostwa Powiatowego i Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu Kultura Bliska realizowaliśmy programy edukacyjne o tematyce kultury żydowskiej. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu "Działania kulturalno - artystyczne zespołów amatorskich drogą do aktywnej integracji środowiska" finansowanego w ramach programu Kapitał Ludzki z funduszy unijnych. Zespół współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie realizując zadania programu Etnolog z dziedziny kultury ludowej własnego regionu.
Po udanych zmaganiach na międzynarodowym festiwalu na Ukrainie zespół /wrócił jako laureat/ koncertował na imprezach środowiskowych w tym: dożynki w Kałuszynie, święta plonów i festyny w Celestynowie, Mińsku Mazowieckim, w Mrozach na Festiwalu Sztuki Ludowej, w Siedlcach na Festiwalu Doradztwa Rolniczego. W październiku występowaliśmy w szkole specjalnej na wojewódzkim Konkursie "O czym szumią mazowieckie wierzby". W listopadzie występowaliśmy na ETNO - show w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Braliśmy udział w Wojewódzkim Konkursie Tanecznym zdobywając III miejsce. Dla społeczności Kałuszyna przygotowaliśmy widowisko patriotyczne "Bo Polska do Ciebie należy", które przedstawiliśmy również dla uczniów naszej szkoły, wspólnie z innymi zespołami wzięliśmy udział w Świątecznym kolędowaniu w Domu Kultury. 2 osoby wystąpiły solowo w Festiwalu "Kolędowe Serce Mazowsza" /Julia Pietrzak i Oliwia Kielak/.
W Zamku Królewskim na gali podsumowującej działalność szkół w2010 r. w ramach programu Bernardo Bellotto pokazaliśmy widowisko teatralne "Rzecz o Goplanie, która ludzkie losy poplątała czyli magia czarów i fantazji" na podstawie utworu Balladyna.
Jednym z ważnych zadań dla zespołu jest doskonalenie się i podnoszenie poziomu artystycznego, wiedzy i umiejętności tancerzy i młodych aktorów, dlatego też wyjeżdżamy do teatru, kina, bierzemy udział w warsztatach i zajęciach edukacyjnych. Odbywamy je pod kierunkiem wysokiej klasy fachowców współpracując z aktorami, artystami, choreografami i reżyserami. Warsztaty często organizujemy w soboty i niedziele, aby w jak najmniejszym stopniu odrywać członków zespołu od obowiązków szkolnych /należy zaznaczyć, że większość naszych artystów to bardzo dobrzy i dobrzy uczniowie/. Od października odbywają się warsztaty: taneczne w studiu Egurrolli w Warszawie, tańca ludowego - wzbogaciliśmy swój repertuar o region lubelski, warsztaty rzeźby i wycinanki zaowocowały "dziełami" na miarę artystów, które zostały przekazane na 19 Finał WOŚP do działającego przy szkole sztabu - rzeżby miały ogromne "wzięcie".
W styczniu 2011r. zorganizowano Koncert dla babć i dziadków naszych artystów z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Kultury, impreza z kwiatami, życzeniami i słodkim tortem upłynęła w miłej atmosferze.
W Zamku Królewskim uczestnicząc w zajęciach teatralnych, wokalnych oraz warsztatach tanecznych przygotowujemy się do Gali podsumowującej działania szkół w maju 2011.
Przed zespołem wiele nowych już zaplanowanych wyzwań: nadal realizacja zadań projektu POKL w tym wyjazdy na lekcje muzealne, do kina, udział w warsztatach artystycznych do marca 2011r.
- przygotowanie cyklicznej imprezy poświęconej kulturze żydowskiej
- warsztaty tańców i przyśpiewek góralskich w Zakopanem podczas ferii zimowych
- warsztaty teatralne pod kierunkiem teatrologa i reżysera, przygotowanie widowiska opartego na fragmentach śpiewogry "Krakowiacy i Górale" na podsumowanie działań w Zamku Królewskim
- udział w Wojewódzkim Konkursie Teatralnym "TOTALNIE, TEATRALNIE" w Grodzisku Mazowieckim w marcu z widowiskiem Balladyna
- przygotowanie programu konkursowego folklorystycznego na X Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca "MAGIA ITALIANA" w Rimini, Bellaria i Igea Marina /Włochy/ w lipcu 2011.
- przygotowanie obrzędu na Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych.
Zespół obecnie jest mocno "odmłodzony" przez uczennice z klas I-III. Problemem jest fakt, że mamy w swoim składzie mało chłopców. Nasze programy, szczególnie folklorystyczne wymagają układów tanecznych w parach, dlatego apelujemy do chłopców o zgłaszanie się do nas!
Zespół "Kasianiecka" po sukcesie we Włoszech (I miejsce na X Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca "MAGIA ITALIANA" w Rimini), miał pracowity wrzesień - wystąpił w programie folklorystycznym na:
- Dożynkach i otwarciu parku w Kałuszynie - 4 IX;
- Święcie Chleba w Mińsku Mazowieckim - 10 IX;
- na koncercie z cyklu "Na naszej scenie" - "Na pożegnanie lata" - 11 IX;
- na festynie dla wojskowej parafii św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim;
- na uroczystym rozpoczęciu roku edukacyjnego programu Bernardo Bellotto - ambasador Kultury w Zamku Królewskim z Widowiskiem "Krakowiacy i górale" - 28 X.
Obecnie "Kasianiecka" przygotowuje program patriotyczny na Święto Niepodległości - będzie to widowisko "Historia z kart ojczystej kroniki", na które zapraszamy do Domu Kultury.
Ponadto przed "Kasianiecką":
- występ 14 XI w Mińsku Mazowieckim na III Forum Kultury - organizowanym przez Starostwo Powiatowe;
- wspólne koncerty z zespołami litewskimi w Wilnie - 15 XI - 18 XI;
- Wojewódzki Konkurs Zespołów Tanecznych w Mińsku Mazowieckim - 19 XI;
- prezentacja w Ogólnopolskim Programie "Etnolog" w Muzeum Etnograficznym w Warszawie - organizatorem prezentacji, w której bierze udział 20 szkół z kraju, jest Centrum Edukacji Obywatelskiej - 29 XI.

II semestr roku szk. 2011/2012
- Zespół zdobył wyróżnienie w wojewódzkim konkursie "Kolędowe Serce Mazowsza" w Siedlcach.
- Ferie zimowe członkowie zespołu spędzili w Zakopanem jeżdżąc na nartach, uczestnicząc w zajęciach warsztatowych malowania na szkle w Bukowinie Tatrzańskiej i rekreacyjnie na basenach termalnych w Szaflarach. Ponadto zorganizowano wyjazd do Starego Smokowca na Słowacji i wjazd kolejką / elektriczką/ na Strbske Pleso / Szczyrbskie Jezioro w Wysokich Tatrach.
- Zespół wystąpił w finałowym koncercie XX FINAŁU WOŚP
- Zorganizowany koncert charytatywny "Obudź w sobie Anioła dla Nikoli" przyniósł zespołowi satysfakcję z dobrze spełnionego zadania. Dochód z koncertu przekazano rodzicom Nikoli Wąsowskiej, aby pomóc w leczeniu dziewczynki.
- Kasianiecka wystąpiła w Szkole Specjalnej w Ignacowie z koncertem "Ludowe tańce i zabawy" oraz z prezentacją multimedialną w ramach realizowanego przez tamtejszą szkołę projektu "Ludzie z pasją". Nasi artyści zostali przyjęci bardzo serdecznie przez nauczycieli, pracowników i uczniów, usłyszeli wiele słów uznania i pochwał na temat umiejętności i programu jaki pokazali.
- 11 marca zespół wystąpił w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer" w Warszawie z wiązanką pieśni ludowych. Zdobyliśmy III miejsce i wystąpimy w koncercie Laureatów w kwietniu.
- Również 11 marca zespół wystąpił w ramach Mazowieckiej Niedzieli Regionalnej w Mazowieckim na zaproszenie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie z widowiskiem obrzędowym "Przyszliśmy tu po dyngusie". Wzięliśmy także udział w warsztatach malowania pisanek, wykonywania palm wielkanocnych oraz warsztatach tanecznych ćwicząc Zajączka, Kowala i przyśpiewki przy gaiku.
- 23 III zespół wystąpi w konkursie Totalnie Teatralnie w Grodzisku Mazowieckim z fragmentami przedstawienia "Postrzyżyny u Piasta".
- Rozpoczęliśmy przygotowania do Dnia Kultury Żydowskiej z cyklu Miasteczka dwóch kultur. W tym roku zespół opracuje widowisko "W barwach Purimowego Korowodu", którego scenariusz oparto na opowieści z Księgi Estery o Święcie ocalenia narodu żydowskiego PURIM oraz na zabawach, tańcach karnawału żydowskiego.

W ramach imprez świątecznych wielkanocnych zespół wystąpił w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie na Jarmarku Wielkanocnym. Wspólnie z zespołem międzypokoleniowym "Razem" przedstawiono widowisko obrzędowe "Przyszliśmy tu po dyngusie". Wszyscy wzięli także udział w warsztatach wykonywania palm wielkanocnych, malowania pisanek oraz śpiewów i tańców ludowych.
W Mazowieckim Konkursie "Totalnie - Teatralnie" zespół wystąpił z widowiskiem "Jak baby szeptuchy postrzyżyny u Piasta czarowały". Zdobyliśmy nagrodę specjalną. W ramach tej nagrody zespół uczestniczył 14 kwietnia w warsztatach charakteryzacji filmowej i teatralnej w Wyższej Szkole Artystycznej Plastycznej w Warszawie. Poznawaliśmy efekty specjalne charakteryzacji malując na własnych twarzach sińce, rany cięte i postrzałowe, była to świetna zabawa, ale i efekty plastyczne, znakomite.Zwiedziliśmy także szkołę i obserwowaliśmy, jak studenci pracują nad pracami charakteryzatorskimi.

Zespół "Kasianiecka" uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer". Dziewczęta zaśpiewały wiązankę przyśpiewek ludowych, wyśpiewały III miejsce. 15 kwietnia wystąpiły w Koncercie Laureatów. Przywiozły dla szkoły statuetkę i dyplom LAUREATA. Po występie w Wawrze mile spędziliśmy czas w kinie na filmie "Piraci 3D".
Z widowiskiem obrzędowym "Przyszliśmy tu po dyngusie" zespół wystąpił na spotkaniu jeszcze świątecznym na scenie Domu Kultury w Kałuszynie.
Obecnie zespół Kasianiecka przygotowuje się do Dnia Kultury Żydowskiej, który już tradycyjnie odbędzie się w końcu maja. Pracuje nad widowiskiem "W barwach Purimowego Korowodu", które pokaże obchody święta PURIM. 23 IV Zespół będzie przygotowywał materiał taneczny na warsztatach tańców żydowskich, a 11 maja doskonalił sceny aktorskie pod kierunkiem zawodowego aktora na warsztatach teatralnych w Zamku Królewskim.
Kasianiecka planuje także swój udział w Konkursie Kulturomaniak 2012 w kategoriach: teatr, śpiew, taniec w maju oraz udział w wycieczce planowanej przez Zamek Królewski do Zamku w Nieborowie podsumowującej współpracę z Zamkiem w programie Bernardo Bellotto - Ambasador Kultury.

Maj 2012
W maju zespół brał udział w VI Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym "KULTUROMANIAK 2012" w trzech kategoriach: teatr, taniec, śpiew. W kategorii teatr zdobyliśmy wyróżnienie wraz z zespołem międzypokoleniowym RAZEM za przedstawienie "Postrzyżyny u Piasta". W kategorii taniec także wywalczyliśmy wyróżnienie za tańce żydowskie i izraelskie. Za wiązankę przyśpiewek ludowych przyznano nam w kategorii śpiew również wyróżnienie.
Wspólnie z zespołem międzypokoleniowym Razem odnieśliśmy sukces w Konkursie Obrzędów Weselnych w Węgrowie - III miejsce !!! Nagrodę 1000,00 zł przeznaczyliśmy na warsztaty artystyczne w Mateczniku Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze w Karolinie. Poza warsztatami będziemy zwiedzać siedzibę zespołu i muzeum. Wyjeżdżamy do Karolina 4 VI.
11 maja zespół nagrywał audycję dla dzieci na podstawie baśni "Z tysiąca i jednej nocy" w Zamku Królewskim w Warszawie w ramach kolejnych warsztatów programu Canaletto.
25 maja wzięliśmy udział w wyjazdowym spotkaniu szkół pracujących w programie Bernardo Bellotto - ambasador kultury. Była to V edycja Festiwalu "Z Arkadią do Europy" organizowana przez Gimnazjum w Dzierzgówku. Wraz z nami wyjechały dzieci z klas III.
30 maja przedstawiliśmy efekty naszej pracy w projekcie "Miasteczka dwóch kultur". W Domu Kultury zorganizowaliśmy kolejną edycję spotkań z kulturą żydowską. Gościliśmy uczniów szkoły żydowskiej z Warszawy, przedstawicieli wyznaniowej Gminy Żydowskiej, władze lokalne z burmistrzem na czele, nauczycieli. Obecni także byli goście z Mińska, z Zamku Królewskiego w Warszawie i mieszkańcy naszego miasteczka. Widowisko "W barwach Purimowego Korowodu" to przedstawienie opracowane na podstawie wydarzeń zapisanych w księdze Estery. Zarówno aktorzy jak i widzowie świetnie bawili się podczas wieczoru poezji, śpiewu i tańca w rytmach żydowskiego karnawału.
Impreza współfinansowana była przez Powiat Miński w ramach realizacji projektu pod tytułem "W barwach purimowego Korowodu - impreza z cyklu Miasteczka dwóch kultur".
Najbliższe plany zespołu to: wyjazd do Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze już 4 VI, występ na scenie w parku - 10 VI, na który serdecznie zapraszamy.

Czerwiec 2012
Z wizytą w "Mateczniku"
Zespół "Kasianiecka" brał udział ostatnio w niecodziennych warsztatach w siedzibie Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze". Pod kierunkiem mazowszańskich artystów odbyły się zajęcia taneczne (tańce opoczyńskie i łowickie). Nasi artyści tańczyli w rytmach polki, kujawiaka i oberka. Po krótkiej przerwie solista Mazowsza dał lekcje śpiewu - wcześniej udzielając "instrukcji", jak należy pracować, aby dobrze śpiewać. Podczas zajęć był też czas na świetną zabawę, kiedy to wykonywaliśmy ćwiczenia "na rozgrzewkę" strun głosowych. Uczestnicy spotkania zwiedzili sale muzealne "Mazowsza" podziwiając eksponaty - wielobarwne piękne pamiątki z całego świata - miejsc koncertów "Mazowsza". Byliśmy także w nowej Sali widowiskowej, na której odbywają się koncerty w specjalnej mazowszańskiej atmosferze karolińskiego parku. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy z zespołem "Mazowsze", który ciągle podziwiamy. Zrodziły się nawet marzenia wśród młodszej grupy artystycznej - "Jak pięknie byłoby być w przyszłości artystą zespołu Mazowsze..." A życie przecież różnie się plecie i... kto to wie - czym jeszcze może nas zaskoczyć. A za kilka lat wśród nie...zwykłych absolwentów naszej szkoły może się znaleźć artysta "Mazowsza".


Relacja z III Forum Kultury w Mińsku Mazowieckim (14 XI 2011r.) i z wyjazdu na Litwę (15 - 18 XI 2011r.)
Sesja fotograficzna "Kasianiecki" - 13 VI 2011r.
Ferie "Kasianiecki" w Zakopanem - 19 - 26 II 2011r.Autorem zdjęć na stronie jest pan Marian Pełka.