Wycieczka klasy Vb i Vc do Warszawy - 20 XI 2008r.