Bożonarodzeniowy koncert uczniów szkoły podstawowej 
w Miejskim Domu Kultury -  17 XII 2006r. (część I)


                 

Autorem zdjęć na stronie jest pan Marian Pełka