Konferencja prasowej podsumowująca XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w powiecie mińskim - 23 XI 2011r.