"Kasianiecka" podczas Konkursu Teatrów Obrzędowych - 6 I 2008r.

Zespół Kasianiecka podczas spotkania opłatkowego Koła Emerytów i Rencistów w Kałuszynie brał udział w Wojewódzkim Konkursie Teatrów Obrzędowych, organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Gospodarze spotkania i członkowie jury obejrzeli przedstawienie jasełkowe.Autorem zdjęć na stronie jest pan Marian Pełka.