Wycieczka nauczycieli i pracowników obsługi do Krakowa i Oświęcimia - 22 - 25 VIII 2011r. (część I)

Autorem zdjęć na stronie są panie: Jolanta Kopczyńska, Katarzyna Pawlikowska i Izabela Borucińska.