"Koncert na dwie Ojczyzny" - wizyta uczniów naszej szkoły na Litwie - 19 - 25 IV 2010r. (część I)


Autorką zdjęć jest Joanna Wierzbicka.