Dziecięcy Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej w Łodzi - 24 - 25 IV 2010r.