Miasteczka dwóch kultur - wieczór żydowski - 16 V 2010r. (część II)


Autorem zdjęć na stronie jest pan Marian Pełka.