Nasze miasto

Miasto Kałuszyn znajduje się na granicy regionów Mazowsza i Podlasia, leży przy trasie Warszawa-Terespol. Odległość z Kałuszyna do Warszawy-56 km, do Siedlec-33 km, do Mińska Maz-17 km
Obecnie miasto zamieszkuje ok. 2900 osób a jego obszar wynosi 12,3 km2.

Historia Kałuszyna

Najstarsze znaleziska archeologiczne w gminie Kałuszyn pochodzą z trzeciego wieku przed naszą erą. Od czasów średniowiecza tereny wchodziły w skład Ziemi Liwskiej. Dzięki staraniom możnego rodu Opackich, w 1718 roku Kałuszyn otrzymał prawa miejskie. Nadał je król August II na Sejmie w Grodnie. Właścicielami miejscowości byli kolejno: Kałuscy, Orzeccy,Opaccy, Rudzińscy, Różanieccy i Zamoyscy. Ostatnim dziedzicem Kałuszyna był Aleksander Wątróbski.
Miasto ma bogatą przeszłość historyczną. W czasie kompanii napoleońskiej zostało zniszczone. Podczas powstania listopadowego trzykrotnie doszło do walk w mieście. Kałuszynianie brali również czynny udział w powstaniu styczniowym.
W czasie kompanii obronnej w dniach 12-13 września 1939r. I Dywizja Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego stoczyła pod Kałuszynem zwycięski bój z 44 Niemiecką Dywizją Pancerną.

W 1991 roku Kałuszyn przystąpił do Stowarzyszenia Miast Pokoju.

Z ziemią kałuszyńską związanych jest wiele interesujących przekazów historycznych.

Zabytki i pomniki Kałuszyna

Zabytki:

 •  Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1889-1897 wg projektu Józefa Dziekońskiego (w ołtarzu głównym obraz  pędzla M. Andriollego). 
  Kościół p.w.NMP w Kałuszynie Kościół p.w.NMP w Kałuszynie

 • Plebania - budynek murowany z II. poł. XIX w.

 • Poczta - murowana, parterowa z końca XIX w., odrestaurowana w 1993r.
  Budynek poczty

 • Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z 1918r. 
  Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

 • Oberża - dawne Koszary Królewskie.
  Budynek Oberży Budynek Oberży

 • Kamieniczki z przełomu XIX i XX w. przy ul.Warszawskiej.
  Kamieniczka
 • Pomniki:

 • Pomnik "Bojownikom o Niepodległość" przy ul. Warszawskiej odsłonięty w 20 rocznicę odzyskania niepodległości -11 listopada 1938r.(wykonany wg projektu ówczesnego burmistrza St. Koszutskiego).

 • Pomnik Bojownikom o Niepodległosć
 • Pomnik na cmentarzu parafialnym ku czci poległych żołnierzy I Dywizji Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego w boju z hitlerowskim najeźdźcą w dniach 11-12 września 1939r.

 • Pomnik na cmentarzu
 • Figura Jezusa Dźwigającego Krzyż ustawiona w 1600 rocznicę wydania Edyktu Mediolańskiego.
  Figura Jezusa Figura Jezusa
 • Pomnik Żołnierzy Wyklętych

 • Pomnik Żołnierzy Wyklętych

  Figurki:

 • Figurka św. Nepomucena

 • Figurka św. Nepomucena

 • Figurka św. Floriana

 • Figurka św. Floriana

  Płyty i obeliski:

 • Płyta upamiętniająca poległych w obronie Kałuszyna bohaterów września 1939r. • Obelisk "W hołdzie ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 IV 2010r." • Park miejski w nowej odsłonie z aleją dębów katyńskich  (Autorem wszystkich fotografii na stronie jest pan Paweł Chabiera).