89-ta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Odznaczenie sztandaru naszej szkoły Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej - 11 XI 2007r.
Autorem zdjęć na stronie jest pan Marian Pełka.