Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych - 26 X 2012r.(część II)


Autorem zdjęć na stronie jest pan Paweł Chabiera.