Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych - 27 X 2011r.Autorem zdjęć na stronie jest pan Paweł Chabiera.