IX Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal ¦piewu Patriotycznego w Warszawie (dzień konkursowy i gala) - 24 i 26 XI 2008r.