Patronem naszej szkoły od 20 VI 1969r. jest Bolesław Prus.
Fotografia Bolesława Prusa
Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki to pisarz i publicysta. Urodził się 20 VIII 1847r. w Hrubieszowie. Wcześnie stracił rodziców. Wychowywał się u krewnych w Puławach, następnie w Lublinie, w 1861r. przeniósł się do Siedlec a potem do Kielc. Brał udział w Powstaniu Styczniowym, za co trafił do więzienia. Po uwolnieniu i ukończeniu gimnazjum podjął naukę na Wydziale Matematyczno - Fizycznym warszawskiej Szkoły Głównej, a w 1868r. rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach.
W 1872r. rozpoczął działalność publicystyczną. Artykuły podpisywał pseudonimem Bolesław Prus nawiązującym do herbu rodowego Głowackich. Równocześnie pracował w fabryce Lilpopa i Raua w Warszawie. W 1875r. w "Kurierze Warszawskim" ukazały się "Kroniki tygodniowe" Prusa, który to cykl uczynił go jednym z najznakomitszych polskich felietonistów.
Własną drogę pisarską rozpoczął "Sierocą dolą" i "Anielką"(1880). Ostrość konfliktów społecznych przedstawił w wielu utworach, m.in. w "Powracającej fali", "Michałku", "Katarynce", "Antku", "Kamizelce". Już w tej wczesnej twórczości Prusa głównym bohaterem pozytywnym był prosty człowiek o czułym sercu, dziecko, osoba skrzywdzona przez los, człowiek z ludu. Okres 1885 - 97 był szczytem twórczosci literackiej - powieść "Placówka", "Lalka" - panorama życia Warszawy XIV w., "Emancypantki", "Faraon".
Na przełomie XIX i XXw. Prus uczestniczył w wielu pracach społecznych. Został opiekunem sierot z Towarzystwa Dobroczynności, brał udział w spółce zakładającej polskie prywatne seminaria dla nauczycieli ludowych w Ursynowie, był prezesem Stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów Dorosłych. Spisując testament ufundował stypendium dla "synów polskich chłopów..., odznaczających się zdolnościami, pilnościa i moralnością".
Zmarł 19 V 1912r. w Warszawie. Pochowany został na Powązkach. Na grobie wystawiono pomnik dłuta S. Jackowskiego z napisem "Serce serc".

Tadeusz Boy-Żeleński mówił o naszym patronie: "Prus poczciwy, Prus gołębiego serca, Prus społecznik"
a Maria Dąbrowska podkreślała, że "Bolesław Prus był nie tylko "sercem serc", jak głosi napis na jego grobie, ale usiłował być i płodną myślą polskich mózgów".

Złote myśli Prusa