Pożegnanie zimy podczas pierwszego dnia wiosny - 21 III 2013r. (część II)