PLAN ZAJĘĆ KLASY IVa
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 MATEMATYKA
s. 9
ZAJ. TECH.
s. 14
PRZYRODA
s. 32
W-F
s. 15
W-F
s. 15
9.10 - 9.55 W-F
s. 15
RELIGIA 
s. 26
MATEMATYKA 
s. 9
JĘZ. ANGIELSKI.
s. 26
HISTORIA
s. 14
10.05 - 10.50 JĘZ. POLSKI
s. 27
PRZYRODA
s. 24
ZAJ. KOMP./JĘZ. ANG.
s. 32/33
MUZYKA
s. 26
PRZYRODA
s. 24
11.05 - 11.50 JĘZ. POLSKI
s. 27
MATEMATYKA
s. 9
W-F
s. 15
MATEMATYKA
s. 9
JĘZ. POLSKI 
s. 14
12.05 - 12.50 RELIGIA
s. 32
JĘZ. POLSKI
s. 27
JĘZ. POLSKI
s. 27
GODZ. WYCH.
s. 32
PLASTYKA
s. 26
13.00 - 13.45 - JĘZ. ANG.
s. 17
ZAJ.KOMP./J.ANG.
s. 32/29
RELIGIA M
s. 33
GIMNASTYKA KOR.
s. 15
13.55 - 14.40 - - RELIGIA M/GIMN.KOR.
s. 33/15
- -

PLAN ZAJĘĆ KLASY IVb

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 JĘZ. ANGIELSKI
s. 14
MATEMATYKA
s. 8
MATEMATYKA
s. 8
JĘZ. ANG./ZAJ. KOMP. 
s. 29/32
GODZ. WYCH.
s. 8
9.10 - 9.55 JĘZ. POLSKI
s. 17
PRZYRODA
s. 24
MUZYKA
s. 26
ZAJ. KOMP./JĘZ. ANG. 
s. 32/33
JĘZ. POLSKI 
s. 27
10.05 - 10.50 JĘZ. POLSKI 
s. 17
HISTORIA
s. 14
PRZYRODA
s. 26
RELIGIA 
s. 12
W-F
s. 15
11.05 - 11.50 MATEMATYKA
s. 8
PLASTYKA
s. 26
JĘZ. POLSKI
s. 27
ZAJ. TECH. 
s. 14
PRZYRODA
s. 24
12.05 - 12.50 W-F
s. 15
W-F 
s. 15
RELIGIA 
s. 26
MATEMATYKA
s. 8
JĘZ. ANGIELSKI
s. 13
13.00 - 13.45 - JĘZ. POLSKI
27
W-F
s. 15
RELIGIA M
s. 33
GIMN. KOR.
s. 15

PLAN ZAJĘĆ KLASY IVc

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 PRZYRODA
s. 24
W-F
s. 15
PLASTYKA
s. 26
W-F
s. 15
ZAJ. KOMP./JĘZ. ANG.
s. 32/33
9.10 - 9.55 W-F
s. 15
JĘZ. POLSKI 
s. 17
RELIGIA 
s. 24
MATEMATYKA
s. 8
JĘZ. ANG./ZAJ. KOMP.
s. 29/32
10.05 - 10.50 JĘZ. POLSKI 
s. 8
MATEMATYKA 
s. 8
W-F 
s. 15
PRZYRODA
s. 24
MATEMATYKA 
s. 8
11.05 - 11.50 HISTORIA 
s. 14
JĘZ. ANGIELSKI 
s. 27
JĘZ. ANGIELSKI 
s. 14
JĘZ. POLSKI 
s. 17
MUZYKA 
s. 26
12.05 - 12.50 MATEMATYKA
s. 8
PRZYRODA 
s. 24
JĘZ. POLSKI 
s. 17
GODZ. WYCH. 
s. 24
RELIGIA 
s. 17
13.00 - 13.45 ZAJ. TECH.
s. 14
KOŁO JĘZ. POL. 
s. 17
JĘZ. POLSKI
s. 17
RELIGIA M
s. 33
- -
13.00 - 13.45 - - RELIGIA M 
s. 33/15
- -