PLAN ZAJĘĆ KLASY IIa
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 26
9.10 - 9.55 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
RELIGIA
s. 28
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 15
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 26
10.05 - 10.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 33
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 15
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 29
11.05 - 11.50 RELIGIA
s. 28
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 33
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
JĘZYK 
ANGIELSKI 
s. 31
12.05 - 12.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 15
JĘZYK 
ANGIELSKI 
s. 28
GIMN. KOREK.
s. 28
TERAPIA
s. 28
13.00 - 13.45 TERAPIA
s. 28
TERAPIA
s. 28
- - -

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIb

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 33
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 33
RELIGIA 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 8
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
9.10 - 9.55 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
JĘZYK 
ANGIELSKI 
s. 33
JĘZYK 
ANGIELSKI 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 24
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
10.05 - 10.50 RELIGIA
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 15
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 30
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
11.05 - 11.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 33
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 23
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
12.05 - 12.50 GIMN. KOREK.
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 32
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
ZAJĘCIA 
ŚWIETLICOWE 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 15
13.00 - 13.45 - - ZAJĘCIA 
ŚWIETLICOWE 
s. 12
- -

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIc

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 RELIGIA 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 13
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 13
9.10 - 9.55 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 33
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
RELIGIA
s. 33
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 33
10.05 - 10.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 33
JĘZYK 
ANGIELSKI 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 15
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 29
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 23
11.05 - 11.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 9
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 8
JĘZYK 
ANGIELSKI 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 23
12.05 - 12.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 15
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
s. 8
- -
13.00 - 13.45 ZAJĘCIA 
ŚWIETLICOWE 
s. 12
ZAJĘCIA 
ŚWIETLICOWE 
s. 12
- - -