PLAN ZAJĘĆ KLASY Va
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 W-F 
s. 15
JĘZ. ANG.
s. 26
GODZ. WYCH.
s. 29
MATEMATYKA
s. 9
RELIGIA
s. 9
9.10 - 9.55 PRZYRODA 
s. 24
JĘZ. POLSKI
s. 27
HISTORIA
s. 14
W-F W-F
10.05 - 10.50 JĘZ. ANG./ZAJ. KOMP.
s. 29/32
JĘZ. POLSKI
s. 27
MATEMATYKA
s. 9
JĘZ. POLSKI
s. 17
ZAJ. TECH.
s. 14
11.05 - 11.50 ZAJ. KOMP/JĘZ. ANG. 
s. 32/29
PRZYRODA 
s. 24
PRZYRODA 
s. 24
PLASTYKA 
s. 26
MATEMATYKA 
s. 9
12.05 - 12.50 MUZYKA 
s. 26
MATEMATYKA 
s. 9
W-F
s. 15
JĘZ. ANGIELSKI 
s. 26
JĘZ. POLSKI 
s. 27
13.00 - 13.45 JĘZ. POLSKI
s. 27
KOŁO MATEM. 
s. 9
JĘZ. POLSKI
s. 27
RELIGIA/RELIGIA M
s. 26/33
KOŁO JĘZ. ANG. 
s. 29
13.55 - 14.40 - - RELIGIA M/KOŁO JĘZ. ANG.
s. 33/29
-
-
-

PLAN ZAJĘĆ KLASY Vb

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 W-F 
s. 15
PRZYRODA 
s. 24
RELIGIA 
s. 17
MUZYKA 
s. 26
W-F 
s. 15
9.10 - 9.55 HISTORIA
s. 14
W-F PRZYRODA
s. 32
W-F 
s. 15
MATEMATYKA 
s. 8
10.05 - 10.50 JĘZ. ANGIELSKI 
s. 14
JĘZ. ANGIELSKI 
s. 26
JĘZ. POLSKI
s. 27
JĘZ. POLSKI 
s. 27
JĘZ. POLSKI 
s. 17
11.05 - 11.50 RELIGIA 
s. 33
MATEMATYKA 
s. 8
ZAJ. KOMP./JĘZ. ANG
s. 32/29
JĘZ. POLSKI 
s. 27
GODZ. WYCH. 
s. 27
12.05 - 12.50 JĘZ. POLSKI 
s. 9
JĘZ. POLSKI 
s. 26
JĘZ. ANG/ZAJ. KOMP.
s. 29/32
ZAJ. TECH. 
s. 14
PRZYRODA
s. 24
13.00 - 13.45 MATEMATYKA
s. 8
PLASTYKA
s. 26
- MATEMATYKA
s. 8
-
13.55 - 14.40 - - - KOŁO MATEM.
s. 8
-

PLAN ZAJĘĆ KLASY Vc

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 RELIGIA 
s. 17
JĘZ. ANG./ZAJ. KOMP.
s. 29/32
HISTORIA
s. 14
JĘZ. POLSKI 
s. 17
PRZYRODA
s. 24
9.10 - 9.55 MATEMATYKA 
s. 8
ZAJ. KOMP./J. ANG. 
s. 32/29
JĘZ. POLSKI
s. 17
JĘZ. POLSKI 
s. 17
JĘZ. POLSKI 
s. 17
10.05 - 10.50 W-F JĘZ. POLSKI 
s. 17
JĘZ. ANGIELSKI 
s. 14
MATEMATYKA
s. 8
MUZYKA
s. 26
11.05 - 11.50 JĘZ. POLSKI
s. 17
W-F PLASTYKA
s. 26
RELIGIA 
s. 24
W-F
12.05 - 12.50 PRZYRODA
s. 24
MATEMATYKA
s. 8
W-F JĘZ. ANGIELSKI
s. 13
MATEMATYKA
s. 8
13.00 - 13.45 GODZ. WYCH.
s. 26
KOŁO J. POL.
s. 17
PRZYRODA
s. 24
ZAJ. TECH.
s. 14
-
13.55 - 14.40 KOŁO MAT.
s. 8
- RELIGIA M
s. 33
RELIGIA M
s. 33
- -