PLAN ZAJĘĆ KLASY Ia (sala 30)
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
9.10 - 9.55 JĘZYK ANGIELSKI EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
10.05 - 10.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA (s. 15) 
JĘZ. ANGIELSKI
11.05 - 11.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
RELIGIA RELIGIA EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA (s. 29) 
12.05 - 12.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
- RELIGIA M/;
GIMN. KOR. 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
-

PLAN ZAJĘĆ KLASY Ib (sala 31)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
RELIGIA EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
9.10 - 9.55 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA (s. 15) 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
JĘZYK ANGIELSKI
10.05 - 10.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
RELIGIA EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
11.05 - 11.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
JĘZYK ANGIELSKI EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA (s. 32) 
12.05 - 12.50 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE GIMNASTYKA 
KOREKCYJNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Ic (sala 13)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA (s. 15) 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA (s. 29) 
9.10 - 9.55 RELIGIA  EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
10.05 - 10.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
JĘZ. ANGIELSKI
11.05 - 11.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
JĘZYK ANGIELSKI EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA (s. 29) 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
12.05 - 12.50 - RELIGIA RELIGIA M/ 
ZAJ. ŚWIETL. 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA (s. 15) 
GIMNASTYKA KOREKC.