PLAN ZAJĘĆ KLASY VIa
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 JĘZ. ANG./INFOR. 
s. 29/32
MATEMATYKA
s. 9
MATEMATYKA 
s. 9
RELIGIA
s. 33
J. POLSKI
s. 17
9.10 - 9.55 INFOR./J. ANG.
s. 32/29
HISTORIA 
s. 14
J. ANG. 
s. 29
HISTORIA
s. 14
MATEMATYKA  
s. 9
10.05 - 10.50 MATEMATYKA
s. 9
W-F 
s. 15
J. POLSKI 
s. 17
MATEMATYKA 
s. 9
RELIGIA
s. 9
11.05 - 11.50 W-F 
s. 15
JĘZ. POLSKI 
s. 17
GODZ. WYCH. 
s. 17
W-F
s. 15
W-F 
s. 15
12.05 - 12.50 JĘZ. POLSKI 
s. 17
JĘZ. POLSKI 
s. 17
PRZYRODA 
s. 24
JĘZ. POLSKI 
s. 17
JĘZ. ANGIELSKI 
s. 14
13.00 - 13.45 PRZYRODA 
s. 24
KOŁO J. POL 
s. 17
RELIGIA M
s. 33
PRZYRODA 
s. 24
-
13.55 - 14.40 WDŻ 
s. 27
- - RELIGIA M 
s. 33
-

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIb

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 JĘZ. POLSKI 
s. 27
RELIGIA
s.17
JĘZ. POLSKI 
s. 27
HISTORIA 
s. 14
JĘZ. POLSKI 
s. 27
9.10 - 9.55 MATEMATYKA
s. 9
MATEMATYKA 
s. 9
JĘZ. POLSKI 
s. 27
MATEMATYKA 
s. 9
W-F 
s. 15
10.05 - 10.50 W-F
s. 15
JĘZ. POLSKI 
s. 9
PRZYRODA 
s. 24
JĘZ. ANG./INFORM. 
s. 33/32
MATEMATYKA
s. 32
11.05 - 11.50 PRZYRODA 
s. 24
W-F 
s. 15
JĘZ. ANGIELSKI 
s. 9
INFORM./JĘZ. ANG. 
s. 32/33
RELIGIA 
s. 17
12.05 - 12.50 HISTORIA 
s. 14
JĘZ. ANGIELSKI 
s. 29
MATEMATYKA 
s. 9
JĘZ. POLSKI
s. 27
GODZ. WYCH. 
s. 9
13.00 - 13.45 - PRZYRODA 
s. 24
W-F - -
13.55 - 14.40 - - WDŻ 
s. 17
- -

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIc

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 MATEMATYKA 
s. 8
JĘZ. POLSKI 
s. 27
PRZYRODA
s. 24
JĘZ. POLSKI 
s. 27
GODZ. WYCH. 
s. 14
9.10 - 9.55 RELIGIA 
s. 27
MATEMATYKA 
s. 8
MATEMATYKA 
s. 8
JĘZ. POLSKI 
s. 27
PRZYRODA 
s. 24
10.05 - 10.50 PRZYRODA 
s. 24
JĘZ. ANG./INFORM. 
s. 29/32
JĘZ. POLSKI 
s. 8
HISTORIA 
s. 14
JĘZ. POLSKI
s. 27
11.05 - 11.50 W-F
s. 15
INFORM./J. ANG.  
s. 32/29
W-F
s. 15
MATEMATYKA 
s. 8
MATEMATYKA 
s. 8
12.05 - 12.50 JĘZ. POLSKI
s. 27
HISTORIA
s. 14
JĘZ. ANGIELSKI
s. 14
RELIGIA 
s. 9
W-F
s. 15
13.00 - 13.45 - W-F RELIGIA M
s. 33
JĘZ. ANGIELSKI
s. 9
-
13.55 - 14.40 - WDŻR
s. 27
- RELIGIA M
s. 33
-