PLAN ZAJĘĆ "ZERÓWKI" (sala 21)
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
9.10 - 9.55 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
10.05 - 10.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
11.05 - 11.50 EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA  
12.05 - 12.50 RELIGIA  RYTMIKA RELIGIA JĘZYK 
ANGIELSKI 
EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA