Podsumowanie IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie - 22 XII 2006r