WWarsztaty twórczo¶ci ludowej "RzeĽba" w ramach realizacji projektu POKL "Działania kulturalno - artystyczne zespołów amatorskich drog± do integracji ¶rodowiska" prowadzone przez p. Romana Ru¶plo - 10 XII 2010r.