Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych 'Rytmiczne Pląsy 2008'
Skarżysko Kamienna - 29 III 2008 (część I)