GRUPA TEATRALNA KLAS MŁODSZYCH "SKRZACIK"


Opiekunowie - Panie Agnieszka Broniarek i Dorota Kobeszko


Koło teatralne "Skrzacik" istnieje w szkole od 2005r. Prowadzone jest przez p. Dorotę Kobeszko i p. Agnieszkę Broniarek. Uczestniczy w nim 20 uczniów z klas II - III. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się współpracy w grupie, rozwijają swoją wyobraźnię oraz dykcję. Koło teatralne to także właściwe zagodpodarowanie czasu wolnego, kontakty międzyludzkie oraz nowe znajomości i przyjaźnie.
Uczniowie uczestniczyli kilkakrotnie w Festiwalu Nauki w Siedlcach ze sztukami ekologicznymi, Wojewódzkich Konkursach Ekologicznych w Warszawie, gdzie uświetniali uroczystość występami. W 2010r. występowaliśmy na "Pałacowej Masce" w Mińsku Maz.
Co roku przedstawienia "Skrzacika" wystawiane są na uroczystościach gminnych i szkolnych. Ponadto uczniowie byli uczestnikami warsztatów teatralnych w Zamku Królewskim w Warszawie.
Przedstawienia "Skrzacika" to :
- "Kopciuszek";
- "Nie ma tego złego";
- "Brzydkie Kaczątko";
- "Calineczka";
- "Złowroga firma";
- "Co słychać w lesie";
- "Na ratunek lasom";
- "Tomkiem każdy może być";
- "Śmieci, śmieci".
W czerwcu 2011r. uczniowie ze Szkolnego Koła Teatralnego "Skrzacik" wystawili w Domu Kultury przedstawienie pt. "Bajkowy Kogel Mogel". Obejrzały je dzieci z klas I - III naszej szkoły. Spektakl obejrzeli również członkowie rodzin dzieci na dorocznym Dniu Rodzinnym.
Od września 2011r. zmienił się skład koła. Odeszli uczniowie klas III, natomiast przybyli z klas pierwszych. Cieszy fakt, że na nasze koło nadal uczęszczają uczniowie z klas IV - V.
W chwili obecnej przygotowujemy dwie inscenizacje. Jedna dotyczy tematyki ekologicznej, druga to bajka (szczegółów nie ujawniamy).
Dzieci dobrze się bawią, ale również z wytężoną siłą przyswajają swoje role i uczą się "bycia aktorem".

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie koła teatralnego "Skrzacik" doskonalili swoje umiejętności na warsztatach teatralnych w Zamku Królewskim. Wyjeżdżali 3-krotnie, gdzie pod okiem specjalistów ćwiczyli swoje zdolności aktorskie. Efektem całorocznej pracy były występy na Dniu Rodziny w Domu Kultury w Kałuszynie z przedstawieniem "Czerwone Kapturki". Dzieci występowały również dla koleżanek i kolegów z klas I - III.
Praca w kole wymaga ogromnego zaangażowania, samodyscypliny i otwartości na świat. Uczniowie muszą opanować swoje role i nauczyć się je odgrywać na scenie. Jest to praca trudna, mozolna, ale przynosi oczekiwane efekty. W roku szk. 2012/2013 będziemy nadal bawić się w teatr i przygotujemy nowe przedstawienia.

Zdjęcia ze spektaklu "Czerwone Kapturki" - tutaj .
Zdjęcia ze spektaklu "Bajkowy Kogel Mogel" - cz. I i cz. II.

Dnia 28 XI 2012r. uczniowie z koła teatralnego "Skrzacik" z przedstawicielami "Kasianiecki" uczestniczyli w warsztatach teatralnych w Studio Teatr Warszawa prowadzonych przez dyrektora teatru p. Roberta Kudelskiego i aktora p. Zbigniewa Kozłowskiego.
Uczniowie mieli zajęcia dykcyjne kształtujące sceniczną wymowę, oddechowe, artykulacyjne, umuzykalniające i dramowe. Mogli gestem, słowem i mimiką wyrazić emocje i uczucia. Poznali terminologię zwiazaną z teatrem.
Zajęcia odbywały się na scenie teatru, którego nowy budynek został oddany do użytku publicznego na początku listopada 2012 r. Dzieci zwiedziły teatr od kulis, zobaczyły garderoby aktorów i poznały sposoby tworzenia efektów specjalnych. Byli świadkami przygotowań do występu aktorów filmu "Ranczo". Pojawił się też pan Cezary Żak z żoną Katarzyną.
Warsztaty dostarczyły wielu emocji, poszerzyły wiedzę i umiejętności aktorskie dzieci.

Zdjęcia z warsztatów - tutaj .

Dnia 3 XII uczniowie z grupy teatralnej "Skrzacik" i "Kasianiecka" uczestniczyli w warsztatach charakteryzacji w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. Warsztaty stworzyły możliwość rozwinięcia wyobraźni twórczej, sprecyzowania działań podczas charakteryzacji na postaci filmowe, gejsze i inne. Okazało się, że nie jest łatwo wyczarować na swoich twarzach zmarszczki, dopasować makijaż i fryzurę do wybranej postaci. Była to wspaniała zabawa, ale i trudna praca.
Zdjęcia z warsztatów - część I , część II i część III.

22 IV 2013r. w poniedziałek grupa teatralna "Skrzacik" uczestniczyła w zajęciach, które odbywały się w Zamku Królewskim w Warszawie.
Najpierw odbyły się warsztaty gry aktorskiej, gdzie pod okiem p. Jacka Pacochy ćwiczyliśmy przygotowywane przedstawienie. Następnie mieliśmy lekcję muzealną "Legendy Warszawy - Bazyliszek".
Pobyt zakończyliśmy warsztatami muzycznymi "Muzyczne portrety zwierząt". /p. Agnieszka Broniarek/

W roku szk. 2012/2013 uczniowie koła teatralnego "Skrzacik" przygotowywali spektakl "Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków".
Kilkakrotnie uczestniczyli w warsztatach teatralnych w Zamku Królewskim, w teatrze ATM Studio Warszawa. Pod okiem fachowców uczyli się właściwego odgrywania swoich ról, obycia scenicznego czy też przełamywania barier emocjonalnych.
Efektem całorocznej pracy było wystawienie spektaklu dla społeczności gminnej w parku, dla uczniów klas I - III i przedszkolaków w Domu Kultury oraz z okazji Dnia Matki dla Koła Emerytów i Rencistów w Domu Kultury.
Członkowie koła "Skrzacik" to dzieci chętne, które często nie posiadają zdolności aktorskich. Jest to więc duże wyzwanie i trudna praca.