Sprawdzian szóstoklasistów - 8 IV 2010r. (część II)