Wręczenie stypendiów najlepszym uczniom podczas Sesji Rady Miejskiej - 26 II 2010r.Autorem zdjęć na stronie jest pan Marian Pełka (z wyjątkiem zdjęć nr 1 - 4, 13, 15 i 18).