Wręczenie stypendiów najlepszym uczniom podczas Sesji Rady Miejskiej (w obiektywie p. Pawła Chabiery)- 27 II 2013r.


Autorem zdjęć na stronie jest pan Paweł Chabiera.