Trochę statystyki

W bieżącym roku (2013/2014) w naszej szkole uczy się 355 uczniów - 18 oddziałów w 17 klasopracowniach i hali sportowej. Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka, świetlica, gabinet pedagoga, gabinet logopedy, gabinet medycyny szkolnej oraz stołówka. Wszyscy uczniowie uczęszczają do szkoły na jedną zmianę (od 8.15 do 14.40).

UCZNIOWIE

KLASA LICZBA UCZNIÓW DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
0 26 14 12
IA 18 5 13
IB 20 9 11
IC 20 14 6
IIA 12 6 6
IIB 16 8 8
IIC 16 7 9
IIIA 21 9 12
IIIB 20 9 11
IVA 24 13 11
IVB 22 12 10
IVC 21 11 10
VA 20 8 12
VB 19 11 8
VC 20 9 11
VIA 19 10 9
VIB 19 10 9
VIC 22 15 7
RAZEM 355 180 175

5 osób jest spoza obwodu naszej szkoły a 7 uczniów jest mieszkańcami Domu Dziecka w Wąsach Falbogach.
30 uczniów przedstawiło opinię po badaniach w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 35 osób uczęszcza na zajęcia reedukacyjne, a 38 uczniów jest objętych opieką logopedyczną.
Najwyższym uczniem w szkole jest Arkadiusz Leszczyński z kl. VIc (172 cm wzrostu), a najwyższą uczennicą Paulina Uchmańska z kl. VIb (175 cm).
Najniższa uczennica to Anastazja Krusiewicz z kl. 0 (104 cm wzrostu), a najniższy uczeń to Maciej Szymański kl. 0 (112 cm wzrostu).
Najstarszym uczniem jest Patryk Hetmański z kl. VIb, zaś najmłodszy uczeń to Anna Jastrzębska z kl. 0.

NAUCZYCIELE
W roku szk. 2013/14 w Szkole Podstawowej w Kałuszynie pracuje 33 nauczycieli (31 kobiet i 2 mężczyzn). W gronie pedagogicznym jest:
23 nauczycieli dyplomowanych;
8 nauczycieli mianowanych;
1 nauczycieli kontraktowych;
1 nauczycieli stażystów.
3 osoby pracują w niepełnym wymiarze godzin.
16 nauczycieli (48%) dojeżdża do pracy w naszej szkole.
Najstarszy nauczyciel ma 67 lat, zaś najmłodszy - 27 lat.

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI
Pracownicy niepedagogiczni to 10 osób (p. sekretarka, p. intendentka, 3 p. woźne, 3 p. kucharki, p. stopka [przeprowadzacz] i p. konserwator).
Ogółem wszyscy nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji mają łącznie 2026 lat.

OBIADY
Ze stołówki szkolnej korzysta 192 uczniów ze szkoły podstawowej (w tym 87 osób korzysta z dofinansowania).

BIBLIOTEKA
Księgozbiór wynosi 15 164 pozycje. Zbiory specjalne np. płyty CD, DVD, kasety VHS, plansze liczą 606 sztuk. Biblioteka prenumeruje 6 tytułów czasopism.

BUDŻET NASZEJ SZKOŁY NA ROK 2012
Budżet wynosi 2.830.504 zł

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA SZKOŁY
2171,3 metrów kwadratowych

KREDA
Miesięcznie zużywamy ok. 400 sztuk kredy.

DYPLOMY I PUCHARY
Na korytarzach stoi 165 pucharów i wisi 1047 dyplomów.

WYPOSAŻENIE SZKOŁY
ŁAWKI - 217
BIURKA - 29
STOLIKI I STOŁY - 55
KRZESŁA - 572
ŁAWECZKI NA KORYTARZACH - 46
KANAPA - 2
PODUSZKI - 20
KOMPUTERY - 46 (w tym 9 laptopów)
TELEWIZORY - 4
ODTWARZACZE CD - 15
DRUKARKI - 14 (w tym 7 laserowych)
SKANER - 4
KSEROKOPIARKA - 2
FAX - 1
PROJEKTORY - 5
TABLICA INTERAKTYWNA - 3
TABLICA SZKOLNA - 22 (w tym 4 tablice białe)
TABLICA - GAZETKA - 76
KWIATY DONICZKOWE - 183
OKNA - 97
DRZWI - 55
SCHODY- 87 stopni

Zliczenia wyposażenia szkoły dokonali członkowie koła informatycznego klas IV, V i VI.
Co jeszcze wymaga policzenia? Czekamy na pomysły.