Szkoła z klasą


"Szkoła z klasą 2.0" to kolejna edycja akcji "Szkoła z klasą" prowadzonej od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą". Ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji i rozwijanie ciekawych i zarazem atrakcyjnych dla uczniów sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł, i wykorzystywania wiedzy w praktyce. (Powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej: www.ceo.org.pl/pl/szkola2zero)
Nasza szkoła przystąpiła w bieżącym roku szkolnym do programu "Szkoła z klasą 2.0". Mamy już za sobą debatę, która miała na celu przygotowanie wstępnej wersji Kodeksu 2.0. Kodeks to wypracowany przez nauczycieli wspólnie z uczniami pomysł, jak uczyć i komunikować się przy pomocy TIK (technologia informacyjno - komunikacyjna), co, gdzie i komu wolno używać, jakie są granice korzystania z sieci itp.

Zdjęcia z debaty można obejrzeć w "Fotogalerii".
Efektem debaty jest poniższy Kodeks 2.0.


Zgodnie z obietnicą umieszczamy linki do prac uczniów i nauczycieli prezentowanych podczas Szkolnego Festiwalu z TIK Szkoły z Klasą 2.0.

1. Film - ZPiT KASIANIECKA - opiekun Teresa Kowalska

2. Film - Kim jest dziecko kl. VIa - opiekun Katarzyna Berska

3. Słuchowisko - Czerwony Kapturek kl. IVb - opiekun Katarzyna Berska

4. Prezentacja PREZI - Pudełko zwane wyobraźnią kl. VIa - opiekun Katarzyna Berska

5. Qmam "Koziołek" koła informatycznego kl. IV - opiekun Izabela Borucińska

6. Qmam "Do dzwonka 4" koła informatycznego kl. IV - opiekun Izabela Borucińska

7. Qmam "Włącz komputer 5" koła informatycznego kl. V - opiekun Izabela Borucińska

8. Qmam "Pomysł na Polskę" koła informatycznego kl. VI - opiekun Izabela Borucińska

9. Komiks Patrycji Rudnickiej przygotowany na stronie "Toondoo.com"

10. Komiks Michała Pawlikowskiego przygotowany na stronie "Toondoo.com"

11. Webquest "Jak skumać qmama?"

12. Komiks "Śmigus - Dyngus" kl. IVb - opiekun Katarzyna Berska

12. Komiks "Magia skarbu" kl. IVa - opiekun Katarzyna Berska

12. Komiks "Szkolne psoty" kl. IVa - opiekun Katarzyna Berska

12. Komiks "Wyprawa do muzeum" kl. IVb - opiekun Katarzyna Berska

12. Komiks "Jeden dzień z życia wróżek" kl. IVa - opiekun Katarzyna Berska

12. Komiks "Bal karnawałowy" kl. IVb - opiekun Katarzyna Berska

12. Komiks "Zew ku wolności" kl. IVa - opiekun Katarzyna Berska

PODSUMOWANIE
"Szkoła z klasą 2.0" to kolejna edycja akcji "Szkoła z klasą" prowadzonej od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą". Ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji i rozwijanie ciekawych i zarazem atrakcyjnych dla uczniów sposobów nauczania, przede wszystkim metody projektu edukacyjnego.
Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze Ÿródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Nasza szkoła przystąpiła do programu "Szkoła z klasą 2.0" w roku szkolnym 2011/2012.
We wrześniu zarejestrowaliśmy się na platformie szkół, która jednocześnie była miejscem wymiany doświadczeń z nauczycielami innych szkół oraz środowiskiem, w którym zamieszczaliśmy relacje z naszych działań.
W I semestrze uczniowie naszej szkoły zastanawiali się nad dobrymi praktykami korzystania z nowych technologii, pracowali podczas debat i dyskusji, by wspólnie wypracować KODEKS 2.0. Każdy nauczyciel, zaangażowany w program przeprowadził zadanie TIK - i tak w naszej placówce było to opracowanie prezentacji prezi (opiekun zadania Pani Katarzyna Berska), praca z programem Sheeplive dotyczącym zagrożeń czyhających w Internecie (opiekun zadania Pani Izabela Borucińska) oraz przygotowanie gazetki ściennej promującej uczniów z pasją (opiekun zadania Pani Teresa Kowalska). Drugi semestr poświęcony był na realizację projektów edukacyjnych, które nastawione były na pracę zespołową uczniów. Pani Izabela Borucińska stworzyła wspólnie z uczniami - członkami Koła Informatycznego gazetki internetowe Qmamy, Pani Teresa Kowalska film promujący przyśpiewki ludowe swoich podopiecznych z ZPiT Kasianiecka, a Pani Katarzyna Berska z dziećmi z klas IV - VI cykl zadań pod wspólnym tematem "Okruchy magii", których efektem były komiksy, filmy oraz słuchowisko radiowe.
W czerwcu 2012 roku zorganizowaliśmy prezentację naszych działań podczas Festiwalu 2.0, na który zaprosiliśmy społeczność uczniowską klas IV - VI oraz nauczycieli. Motywem przewodnim naszego Festiwalu było hasło Kilka słów do... Kilka słów o... Temat ten zrealizowaliśmy poprzez rozmowy zaangażowanych w program uczniów z prowadzącymi Festiwal uczennicami. Były to pewnego rodzaju wywiady, które przybliżyły przybyłym gościom treści zawarte w całorocznej działalności, odpowiedziały na pytania - kto, w jaki sposób i co zrealizował. W prezentacjach projektów brali udział przedstawiciele zespołów uczniowskich oraz dwie prowadzące Festiwal, również zaangażowane w program. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo i pozytywnie odebrała przedstawione jej materiały. Każdy zespół nagradzany był ogromnymi brawami.
Chcielibyśmy, by w przyszłym roku w program zaangażowała się większa liczba nauczycieli. Mamy nadzieję, że to, co udało nam się pokazać zainteresowało wszystkich na tyle, że już we wrześniu spotkamy się w większej grupie.
Wszyscy uczniowie znakomicie wywiązali się ze swoich zadań. Doskonale przygotowali do rozmów na temat ich projektów i podzielili się z widzami tym, co zrobiło na nich największe wrażenie podczas korzystania z TIK. Pokazali, że z TIK można zrobić wszystko i nie zależy to od przedmiotu, tylko od pomysłowości i kreatywności działających.