Projekt "Uwolnić marzenia"


Od 27 listopada do 21 grudnia 2012 roku w naszej szkole realizowany był projekt Uwolnić marzenia wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt skierowany był do uczniów, nauczycieli i rodziców. Celem głównym projektu była poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole, poprawa stosunków międzyludzkich, indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, ukazywanie ciekawych form spędzania czasu wolnego, kultywowanie tradycji. W projekt zaangażowani byli nauczyciele: p. Krystyna Raczyńska, Krystyna Osińska, Anna Wolska i Katarzyna Mroczek (koordynator projektu).
Dzięki pozyskanym funduszom udało się zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć. Oto opis niektórych zadań:

Wycieczka do Centrum Informacji Europejskiej
Dnia 6 grudnia 2012r odbyła się wycieczka dla 40 uczniów naszej szkoły do Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie.
Głównym celem wyjazdu było uczestniczenie w lekcji europejskiej pt. "Poznaj kraje Europy". Lekcja rozpoczęła się o godzinie 11.00 i trwała do godziny 12.30. Prowadząca w ciekawy sposób opowiadała o Unii Europejskie oraz o krajach europejskich. Uczniowie zapoznali się z bogactwem kulturowym wybranych krajów, położeniem geograficznym, ciekawymi miejscami, budowlami oraz ciekawostkami z dziedziny kultury, nauki, tradycyjnych strojów, posiłków i tradycji świątecznych. Poznali najwybitniejszych uczonych i ludzi zasłużonych z różnych dziedzin z wybranych krajów. Uczniowie z zapartym tchem oglądali film o Unii Europejskie oraz o krajach położonych na naszym kontynencie.
Największą jednak atrakcją okazał się quiz o Unii Europejskie i krajach europejskich. Dzieci odpowiadały na pytania prowadzącej, a za poprawną odpowiedź otrzymywały małą flagę europejską. Te flagi odpowiadały liczbie punktów przez nich zdobytych. Na zakończenie konkursu osoby z największą ilością flag otrzymały nagrody rzeczowe w postaci kubków, torebek, długopisów, puzzli i podkładek. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne nagrody pocieszenia w postaci balonów, słodyczy, smyczy i breloczków.
Uczniom bardzo podobał się aktywny sposób prowadzenia zajęć, wzbogacili swoją wiedzę o cenne informacje o Unii Europejskiej, docenili, jak ważna jest znajomość języków obcych oraz wiedza o otaczającym ich świecie. Lekcja kształtowała u uczniów postawy proeuropejskie oraz postawy tolerancji wobec innych narodów i ich kultur.

Warsztaty teatralne połączone z dramą "Zdejmij maskę z twarzy"
11 grudnia odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez aktorkę – p. Urszulę Gotowicką. Aktorka uczyła dzieci korzystania z ekspresji ciała, wykorzystywania słowa w związku z rolą w fikcyjnej sytuacji. Początek zajęć z każdą grupą wiązał się z prostymi ćwiczeniami rozluźniającymi i ćwiczeniami na wyobraźnię z wykorzystaniem przyborów plastycznych. Później dzieci wykonywały ćwiczenia ruchowe i ćwiczenia dramowe, czyli gry w małych zespołach, związane z wejściem w rolę. Gry pobudzały aktywność, uczyły skupienia, współpracy z grupą, bycia w roli, rozładowania stresu, pozwoliły dzieciom lepiej zrozumieć innych ludzi, chociaż same przypominały swobodne zabawy.
Pani Gotowicka nawiązała również do teatru - odmiany dramy. Zwróciła uwagę na konstrukcję, przebieg spektakli przeznaczonych do pokazania publiczności i wykorzystanie teatralnych środków ekspresji. Zajęcia były pełne emocji i pozytywnej energii.

 • Zdjęcia z warsztatów teatralnych z dramy "Zdejmij maskę z twarzy"


 • Zajęcia z uczniami na temat: "Uwaga dopalacze"
  Zajęcia odbyły się 12 grudnia w integralnych klasach - VIa, VIb, VIc - po 45 min. w każdej, które z wszystkimi klasami przeprowadził pracownik Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Warszawie Leszek Roszczenko. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o pułapkach czyhających na nich podczas zażywania pojawiających się w sprzedaży dopalaczy, które są niczym innym jak środkami odurzającymi na bazie ziół. Ich skład chemiczny nie jest zakazany przez prawo. Jednak działanie jest zbliżone do działania narkotyków. Prowadzący wyjaśnił mechanizmy działania dopalaczy i substancji działających podobnie oraz konsekwencji nadużywania napojów energetycznych i substancji podobnych. Uświadomił, jak działają substancje psychoaktywne i jakie zagrożenia niosą: zmieniają funkcje mózgu, prowadzą do zaburzeń psychicznych, zaburzają pracę serca, układu oddechowego, układu pokarmowego. Przy długim stosowaniu mogą prowadzić do wyniszczenia psychicznego i fizycznego organizmu.
  Prowadzący nawiązał świetny kontakt z uczniami. Temat tak pochłonął uczniów, że nawet dzwonek na przerwę nie przerwał dyskusji.

  Prelekcja dla rodziców "Największe błędy wychowawcze ...czyli dziecko musi mieć wszystko"
  12 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie dla rodziców prowadzone przez prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko, dyrektora Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Celem spotkania było wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych. Pan Jędrzejko starał się odpowiedzieć na pytania: dlaczego taka jest młodzież, jakie są przyczyny niewłaściwego zachowania i jak im zaradzić?

  Warsztaty artystyczne "Coś z niczego"
  13grudnia odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez artystkę ludową p. Marię Osicę. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z trzech klas. Na zajęciach wykonywano ozdoby świąteczne ze słomy, siana. Uczniowie z klasy IV a i IV b wykonywali aniołki ze słomy, klasa V c wykonywała ozdoby na wigilijny stół.
  Zajęcia miały na celu uwrażliwić młodych ludzi na sztukę, rozwinąć ich wyobraźnię, pomysłowość i zdolności manualne. Uczniowie zobaczyli jak niekoniecznie dużym nakładem finansowym można wykonać piękne rzeczy, a jednocześnie w miłej atmosferze spożytkować zdolności artystyczne i czas. Pracując w grupie dzieci zintegrowały się.

 • Zdjęcia z warsztatów artystycznych "Coś z niczego"

 • Spotkanie z policjantami przewodnikami i ich psami - 3 XII 2012r.